Fundament pod szlaban

Fundament pod szlaban

Jak wylać fundament pod szlaban
Głębokość wylania fundamentu pod szlaban powinna być poniżej zamarzania gruntu tj. od 80cm do 120cm

przykładowa instalacja szlabanu

Przykładowa instalacja szlabanu Came G8000

Szlabany G8000 Came do pracy intensywnej

VIGILANT 500

Słupki chowane podziemne

Słupek automatyczny podziemny wysuwany

RISE VIGILANT 500

Słupek automatyczny Beninca

Sterowanie pilotem kartą magnetyczną